English

Heart4Ghana                                                                          info@heart4ghana.com    

Duurzaam   -   Inspirerend   -   Missionair                                                                                                                                    Bel of Whatsapp     +31 6 31247375

Voorwaarden

  • De minimale leeftijd is 20 jaar (enkele projecten hanteren een hogere leeftijdsgrens)
  • De minimale verblijfsduur is 2 weken (voor stage 8 weken)
  • Je hebt de keuze uit verschillende projecten
  • Je spreekt redelijk tot goed Engels
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van je reis naar Ghana
  • Je volgt de verplichte voorbereidingstraining(en)
  • Je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)


Accomodatie

Als Vrijwilliger/stagiair verblijf je in een gastgezin waar je de beschikking hebt over een eigen kamer/ruimte met een bed en zal je met ‘de pot mee’ gaan eten. Het gastgezin zorgt voor je ontbijt en je avondeten. Voor de lunch zorg je zelf op het project. Daarnaast is het mogelijk om een gedeelde eigen accomodatie te huren. In een gehuurde accomodatie verzorg je zelf je eigen maaltijden. Voor meer informatie kun je het beste even contact opnemen met Team NL.

Heart4Ghana vindt het belangrijk dat er niet te veel vrijwilligers-stagiaires op een project zijn, omdat dit een negatief effect kan hebben op de samenwerkingsrelatie met onze partners. We bieden de mogelijkheid aan om alleen of in tweetallen aan de slag te gaan. Soms is het niet mogelijk om met twee personen op een project te werken. We zorgen er dan voor dat je wel met een andere vrijwilliger in hetzelfde dorp komt te verblijven.

Programma duur

Een verblijf vanaf 2 weken is al mogelijk als je kiest voor de village experience! Echter wij raden een verblijf van minimaal 8 weken aan. Een langere periode zorgt voor meer continuïteit op de projecten. Hierdoor is het ook echt mogelijk om een duurzame samenwerking aan te gaan waarbij zowel de lokale organisatie als de vrijwilliger optimaal profiteren. Een korter verblijf is uiteraard ook mogelijk, alleen zullen je werkzaamheden dan meer gericht zijn op kortdurende ondersteuning in de vorm van een afgebakende opdracht.

Programmakosten

Eenmalige kosten

De eenmalige kosten bestaan uit drie delen. Deel 1 wordt besteed aan een gedegen voorbereiding voor vertrek. Inbegrepen zijn de informatiebijeenkomsten, uitgebreid advies met betrekking tot voorbereiding van jouw reis, hulp bij aanvraag visum en de speciale voorbereidingstraining(en) van partner organisatie Stichting Muses. Administratie en transactiekosten vallen hier ook onder.
Deel 2 wordt besteed aan jouw begeleiding tijdens je verblijf in Ghana. Denk hierbij aan de introductiedagen, transport kosten, begeleiding op het project door een persoonlijke buddy, 24/7 beschikbaarheid van Team Ghana voor vragen en noodgevallen, salaris van lokale werknemers en andere lokale kosten om jouw verblijf mogelijk te maken. Ook de selectie, begeleiding en evaluatie van de projectpartners en gastgezinnen waarmee wij samenwerken worden hiervan bekostigd.
Deel 3 wordt besteed aan projectkosten en donaties. Team NL bewaakt de kwaliteit en integriteit bij de projecten in Ghana en monitort de besteding van donaties. Donaties worden door Heart4Ghana beheert en evenredig aan de verschillende projecten toegekend. Hiermee willen we voorkomen dat er een ongelijkwaardige relatie ontstaat tussen jouw en de lokale gemeenschap. Jouw inzet als vrijwilliger is echter bedoelt om te leren van de lokale gemeenschap en kennis uit te wisselen op basis van gelijkwaardigheid.  
Als je extra wilt doneren aan een bepaald project dan kan dat via Stichting Heart4Ghana. Wij zorgen er dan voor dat het op een verantwoorde wijze besteed wordt.   

Maandelijks terugkerende kosten

De kosten voor het gastgezin is een maandelijkse bijdrage. Deze hoef je alleen te betalen als je niet intern op een project kunt verblijven. Inbegrepen zijn ontbijt en avondeten. Voor de lunch zorg je zelf op het project.
Daarnaast betaal je maandelijks een bijdrage aan begeleidingskosten. Zoals beschreven in deel 2 van de eenmalige kosten zijn hierbij inbegrepen de 24/7 beschikbaarheid van Team Ghana voor vragen, begeleiding en noodgevallen, regelmatig bezoek van medewerker Team Ghana aan jouw project om de voortgang te bewaken, salaris van Team Ghana, transport kosten en evt. andere kosten om jou goed te kunnen begeleiden tijdens je verblijf in Ghana.


Vrijwilligerswerk

Eenmalige kosten


Maandelijks terugkerende kosten

Eigen accomodatie

€200,- optiopneel (excl. eten en drinken)

Gastgezin*€95,-

Voorbereiding/training**

€95,-Begeleiding tijdens verblijf + introductiedagen***

€300,-


€35,-

Projectkosten / donaties****

€100,-Totale kosten

€495,-


€130,-


Stage

Eenmalige kosten


Maandelijks terugkerende kosten

Eigen accomodatie

€200,- optioneel (excl. eten en drinken)

Gastgezin*€95,-

Voorbereiding/training**

€95,-Begeleiding tijdens verblijf + introductiedagen***

€300,-


€55,-

Projectkosten / donaties****

€100,-Totale kosten

€495,-


€150,-

* ontbijt en diner inbegrepen

** incl. voorbereidingstraining bij stichting Muses

***incl. 4 introductiedagen, haal- en brengservice vanuit Tamale naar project, begeleiding op het project door een persoonlijke buddy, 24/7 beschikbaarheid van Team Ghana voor noodgevallen, salaris van lokale werknemers en andere lokale kosten om jouw verblijf mogelijk te maken. Ook de selectie, begeleiding en evaluatie van de projectpartners en gastgezinnen waarmee wij samenwerken worden hiervan bekostigd.

****Team NL bewaakt de kwaliteit en integriteit bij de projecten in Ghana en monitort de besteding van donaties. Donaties worden door Stichting Heart4Ghana beheert en evenredig aan de verschillende projecten toegekend. Hiermee wordt voorkomen dat er een ongelijkwaardige relatie ontstaat tussen de bezoeker en de lokale gemeenschap. De inzet van de vrijwilliger is bedoelt om te leren van de lokale gemeenschap en kennis uit te wisselen op basis van gelijkwaardigheid. Extra doneren kan altijd via de stichting. Wij zorgen er dan voor dat de donatie op een verantwoorde wijze besteed wordt.