English

Heart4Ghana                                                                          info@heart4ghana.com    

Duurzaam   -   Inspirerend   -   Missionair                                                                                                                                    Bel of Whatsapp     +31 6 31247375

Vrijwilligerswerk & Stage

Heart4Ghana is een Christelijke organisatie die jong professionals met een ‘hart’ uitzend naar projecten in het noorden van Ghana. Ons doel is om samen met jou de lokale bevolking te helpen in het onderwijs, de gezondheidszorg en andere ontwikkelingsprojecten. Hierbij staat samenwerking en integratie met de lokale bevolking centraal.

Daarnaast willen we jou laten ontdekken en ervaren wat er zich aan de andere kant van de wereld afspeelt, je bewust maken van deze andere wereld en je daarin ook actief laten deelnemen. In dit proces spelen contacten met de lokale bevolking een belangrijke rol.

Voor wie?

Van jong tot oud, ervaren of onervaren, avontuurlijk of cultureel ingesteld, vrijwilligers en stagiaires, iedereen die zich voelt aangetrokken tot onze visie is van harte welkom om met ons naar Ghana te gaan. Wij maken daarbij geen onderscheid in religieuze achtergrond. Ook onze projecten zijn niet uitgezocht op basis van religie, maar op basis van een hulpvraag. Wel vinden wij het belangrijk dat je de Christelijke normen en waarden respecteert.

Hoewel Ghana een Christelijk land is, is het noorden van Ghana juist overwegend Islamitisch. De meeste projecten waar Heart4Ghana jou naar toezend, liggen in Karaga district in Dagomba land. Dit ligt ten noordoosten van de provinciehoofdstad Tamale. Een enkel project ligt in de buurt van Tamale zelf. In de toekomst zullen we onze samenwerking gaan uitbreiden naar Gushegu district ten oosten van Karaga en de beide Nanumba districten ten zuiden van Yendi.

Waar kun je aan de slag?

We werken alleen samen met locale partnerorganisaties die projecten hebben gericht op de ontwikkeling van het land. Het zijn veelal sociaal maatschappelijke projecten. Hierbij kun je denken aan projecten in het onderwijs, in de gezondheidszorg en in de sociaal maatschappelijke sector. Ook bieden we jou de mogelijkheid om mee te kijken en helpen bij onze missionaire projecten. Door samen met een lokale missionair werker op te trekken leer je hoe het evangelie in de context van de Dagomba cultuur tot uiting komt.

Alle projecten zijn kleinschalige initiatieven van particulieren of Ngo's die daar werkzaam zijn. Daarnaast plaatsen wij ook vrijwilligers/stagiaires in scholen of klinieken binnen de publieke sector.

Op deze pagina kun je alle projecten bekijken. Per project staat een beschrijving over dit project en welke hulpvraag zij hebben.

Verderop vind je meer informatie over de voorwaarden & kosten en hoe je je kunt aanmelden. Zit er geen project tussen waarin je geïnteresseerd bent, dan gaat Heart4Ghana voor jou op zoek naar een passend project.

Bekijk onze projecten

Onderwijs Projecten

Volgens de Karaga housig census uitgevoerd in 2010 gaat ongeveer 66% van de kinderen van 3 jaar en ouder niet naar school. Het meerendeel van de kinderen die wel naar school gaan, zijn jongens terwijl onderwijs juist zo'n belangrijke bijdrage levert aan de sociale ....

Gezondheidszorg projecten

Binnen Karaga district zijn er verschillende mogelijkheden om je in te zetten als vrijwilligers in de gezondheidszorg. Het meerendeel van de projecten is op zoek naar vrijwilligers met een afgeronde....

Vrouwen projecten

Heart4Ghana is bewogen met de positie van de vrouw binnen de Dagomba cultuur. In Europa zijn vrouwen gewend om eigen keuzes te maken in hun leven.

Missionaire projecten

Missionair werker Seth Imoro geeft vrijwilligers de mogelijkheid om te zien hoe hij het evangelie aan de Dagomba's uitlegt binnen de eigen culturele context. Je kunt deelnemen aan ondermeer bijbelstudie groepen, lezingen, etc.

Ashab School Complex

Deze school biedt privaat onderwijs aan zowel basisschool als middelbare school leerlingen. Het onderwijs wat wordt aangeboden volgt in principe het nationale programma van de Ghana Edication Service.