English

Heart4Ghana                                                                          info@heart4ghana.com    

Duurzaam   -   Inspirerend   -   Missionair                                                                                                                                    Bel of Whatsapp     +31 6 31247375

Moringa4Women Project

Moringa4Women project is onderdeel van het women empowerment doelstelling van de stichting. Naast het Heart4Women project waarbij individuele vrouwen gesponsord worden om op die manier in hun kracht te komen, richt dit project zich juist op groepen vrouwen die gezamenlijk, door de handen in 1 te slaan, in hun kracht kunnen komen. Het project is gericht op het opzetten van een vrouwen cooperatie in de agrarische sector. Agricultuur is de manier om in Ghana voor eigen inkomen te zorgen en ook voor vrouwen cultureel meer geaccepteerd. Vrouwen hebben de vaardigheden om op het land te werken, maar mogen zlef geen land bezitten. Dit zou voor de langere termijn problemen kunnen geven. Land behoort namelijk altidj toe aan de chief van een gemeenschap. Als dechief vind dat hij het land nodig heeft, dan zal de boer het land moeten verlaten. Vanaf dat moment is er geen inkomsten voorziening meer. Dit is voor vrouwen nog erger zij, bezitten geen land, en mogen alleen op het land van hun man werken. Moringa4Women wil juist deze vrouwen de mogelijkheid geven WEL te kunnen boeren op een stuk land en gezamenlijk met andere vrouwen zorgen voor een grotere opbrengst. Zoals de projectnaam al doet vermoeden, gaan de vrouwen Moringa verbouwen. Dit wordt gezien als de wonderboom; de blaadjes van de boom bevatten veel voedingsstoffen die de gezondheid bevorderen en onder andere onderveoding tegengaan. Helaas is er lokkal (nog) geen afzetmarkt. Wel is er een grote afzetmarkt in Europa en Amerika. De bedoling is dan ook dat de vrouwen cooperatie organische Moringapoeder gaat produceren voor de export naar Europa en Amerika. Daarin zal worden samengewerkt met een lokale social enterprice Green Gold Ghana. Op deze manier kunnen deze vrouwen toch een eerlijke prijs krijgen voor hun product en is de cooperatie toekomstbestenig.

De cooperatie is voornemens om een stuk land op te kopen/leasen waarop max 12 vrouwen kunnen werken. Iedere vrouw krijgt haar eigen stukje land waarop zij Moringaplanten zal verbouwen, maar ook andere gewassen zoals kool, wortels, bonen, etc. De moringa is dan voor de export, maar de andere gewassen zijn voor eigen consumptie. De Moringa en de andere gewassen zullen ecologisch verbouwd worden volgens de permacultuur methode zodat de grond niet uitgeput raakt door de intensieve landbouw van de Moringa.

Op dit moment zijn we bezig om een project voorstel te schrijven om in aanmerking te komen voor fondsen voor het Moringa4Women project.