Duurzaam   -   Inspirerend   -   Missionair

Heart4Women

Heart4Women is de verzamelnaam voor alle vrouwenprojecten die onze partner organisatie Suhu Zangti Ghana heeft opgezet. Stichting Heart4Ghana ondersteunt deze projecten financieel. Donaties en giften komen volledig ten goede aan de Heart4Women projecten.

Heart4Women sponsoring

De stichting heeft een aantal projecten met succes afgerond. Momenteel lopen er nog een aantal sponsorringen van vrouwen en een dove jongen. Zij zullen gesponsord blijven tot hun opleiding is afgerond. Vanuti de stihting wordt maandelijks strak de voortgang van de dames gemonitoord. Er is geen mogelijkheid meer om nog deel te nemen aan het sponsorprogramma. De stichting zal dit project langzaamaan afbouwen tot de dames zelfstandig zijn.