English

Heart4Ghana                                                                          info@heart4ghana.com    

Duurzaam   -   Inspirerend   -   Missionair                                                                                                                                    Bel of Whatsapp     +31 6 31247375

Heart4Women

Heart4Women maakt onderdeel uit van stichting Heart4Ghana. Heart4Women stelt zich als doel individuele vrouwen binnen hun eigen gemeenschap in hun kracht te zetten zodat zijzelf en hun gezinnen betere economische vooruitzichten hebben. Een deel van de projectdonaties afkomstig van de programmakosten van bezoekers (vrijwilligers, stagiaires, reizigers) zal bestemd zijn voor de empowering van deze vrouwen. Daarnaast is het ook mogelijk om een vrouw te sponsoren.

Doel sponsorprogramma

Het sponsoren van een Dagomba of Nanumba vrouw geeft de functie van gezien worden en aandacht krijgen van anderen die begaan zijn met hun situatie. Door deze persoonlijke aandacht krijgen vrouwen de bevestiging die zij vanuit hun gemeenschap vaak niet krijgen. Hierdoor neemt hun zelfvertrouwen toe waardoor zij ook daadwerkelijk in hun kracht kunnen gaan staan. Het sponsorprogramma wordt vooral ingezet op het bevorderen van het zelfvertrouwen en economische zelfstandigheid. Armoede, ziekte, stigmatisering en onderdrukking worden door het sponsorprogramma aangepakt.

Hoe gaat het in z'n werk

De selectie van vrouwen voor deelname aan het sponsorprogramma wordt bepaald door stichting Heart4Ghana in samenwerking met de lokale gemeenschappen binnen het district. Vervolgens kijkt Stichting Heart4Ghana samen met de geselecteerde vrouw hoe het sponsorprogramma het beste kan worden ingezet met als doel dat de vrouw na afloop in haar kracht staat. Je kunt hier denken aan het volgen van een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje zodat de vrouwen om op die manier in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Maar ook trainingen ten behoeve van gezondheidsvoorlichting en preventie, emotionele & relationele vaardigheden en spirituele groei kunnen worden ingezet om de eigen kracht te bevorderen. In eigen kracht staan betekent wat ons betreft niet alleen economische zelfstandigheid, maar richt zich op de totale behoeften van de vrouw. Persoonlijke groei en keuzes durven maken horen ook bij dit proces.

Wanneer je besluit om een vrouw te sponsoren kun je je hiervoor aanmelden bij Stichting Heart4Ghana of bij Team NL. Bij de start van het sponsorprogramma krijgen de sponsoren informatie over de vrouw die zij gaan sponsoren. Een foto en een korte beschrijving van de vrouw en haar hulpvraag zijn hierin beschreven. Twee keer per jaar krijgen de sponsoren een update van Stichting Heart4Ghana over de huidige situatie van de gesponsorde vrouw. Hierin worden haar ontwikkelingen met betrekking tot het vooraf afgestemde sponsorprogramma en de verantwoording van de sponsorgelden vermeld. Het sponsorprogramma eindigt zodra het vooraf afgestemde programma is doorlopen en met succes is afgerond. Afhankelijk van de vrouw, haar situatie en het gekozen programma, kan dit enkele jaren duren. Wanneer het sponsorprogramma is doorlopen en de vrouw geen sponsoring meer nodig heeft, zal in overleg met de sponsor de sponsoring overgaan op een andere vrouw. De sponsor gaat de sponsoring aan voor de lengte van het sponsorprogramma. Mocht de sponsor vroegtijdig het programma willen stoppen, dan is dat mogelijk. Heart4Ghana gaat dan op zoek naar een andere sponsor.