English version

Heart4Ghana                                                                          info@heart4ghana.com    

Duurzaam   -   Inspirerend   -   Missionair                                                                                                                                    Bel of Whatsapp     +31 6 31247375

Stichting Heart4Ghana

Stichting Heart4Ghana stelt zich als doel om duurzame en verantwoorde ontwikkelingssamenwerking met lokale partner organisaties te bereiken in het noorden van Ghana. Vanuit een Christelijke levenshouding wordt een integere en intensieve samenwerking met deze partners aangegaan en wordt gebruik gemaakt van lokale kennis en vaardigheden zodat een concrete bijdrage geleverd kan worden aan maatschappelijke, economische en missionaire doelen. Door middel van gelddonaties, middelen en mankracht worden de partnerorganisaties geholpen bij het realiseren van hun doelstellingen.

 De stichting ziet er op toe dat de projectdonaties van bezoekers (vrijwilligers, stagiaires, reizigers) op een duurzame en verantwoorde wijze besteed zullen worden aan de lokale partner organisaties en aan het eigen project Heart4Women. Jaarlijks zullen de projectdonaties uit programmakosten evenredig verdeeld worden over deze verschillende projecten. Project specifieke donaties worden aan het betreffende project gedoneerd. Daarnaast spant Stichting Heart4Ghana zich in voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van het sponsorprogramma van Heart4Women.