Duurzaam   -   Inspirerend   -   Missionair

Stichting Heart4Ghana

Stichting Heart4Ghana stelt zich als doel om duurzame en verantwoorde ontwikkelingssamenwerking met lokale partner organisaties te bereiken in het noorden van Ghana. Vanuit een Christelijke levenshouding wordt een integere en intensieve samenwerking met deze partners aangegaan en wordt gebruik gemaakt van lokale kennis en vaardigheden zodat een concrete bijdrage geleverd kan worden aan maatschappelijke, economische en missionaire doelen. Door middel van gelddonaties, middelen en mankracht worden de partnerorganisaties geholpen bij het realiseren van hun doelstellingen.

De stichting ziet er op toe dat de projectdonaties van bezoekers (vrijwilligers, stagiaires, reizigers) op een duurzame en verantwoorde wijze besteed zullen worden aan het Heart4Women project. Project specifieke donaties worden aan het betreffende project gedoneerd. Daarnaast spant Stichting Heart4Ghana zich in voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van het sponsor- en microcreditprogramma van het Heart4Women project. Verder wil de stichting vrouwen in hun kracht zetten door het organiseren van vrouwen farmer cooperaties met het Moringa4Women project.


Sinds 2019 heeft Stichting Heart4Ghana de ANBI status toegewezen gekregen. Dit betekend dat alle giften aan onze stichting belastingaftrekbaar zijn. Zie voor meer informatie de website van de belastingdienst.