English

Heart4Ghana                                                                          info@heart4ghana.com    

Duurzaam   -   Inspirerend   -   Missionair                                                                                                                                    Bel of Whatsapp     +31 6 31247375

Vrouwen 'in hun kracht'

Heart4Ghana is bewogen met de positie van de vrouw binnen de Dagomba cultuur. Deze vrouwen hebben het niet altijd makkelijk en hebben soms hulp nodig om in hun kracht te komen. In Europa zijn vrouwen gewend om eigen keuzes te maken in hun leven. In Noord Ghana is dat anders. Het gemeenschapsleven is daar een groot goed, wat min of meer inhoudt dat de gemeenschap waar je onderdeel van uitmaakt, beslist wat goed is voor de gemeenschap als geheel en dat heeft consequenties voor het individu. Daarbij speelt mee dat vrouwen niet alleen naar de dorpsoudsten moeten luisteren, maar ook naar hun echtgenoot. Wanneer een vrouw toch besluit om haar eigen weg te gaan, wordt ze buiten de gemeenschap gezet. Dit willen de meeste vrouwen niet riskeren, omdat zij dan niet meer in staat zijn zichzelf te onderhouden en mogelijk hun kinderen verliezen. De echtgenoot heeft namelijk bij wet de voogdij over de kinderen. De meeste vrouwen schikken zich in hun lot, maar er zijn ook vrouwen die dat niet meer willen of kunnen. Voor deze groep vrouwen zetten wij ons in door hen te bieden wat zij nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan. Dit zal voor iedere vrouw in iedere situatie anders zijn. Uitgangspunt is en blijft om de vrouwen wel zo lang mogelijk binnen hun eigen gemeenschap te ondersteunen. Dit vraagt vooral een diplomatieke inzet van ons team in Ghana bij het meenemen van de hele gemeenschap bij de 'empowering' van hun vrouwen.

Heart4Women, onderdeel van stichting Heart4Ghana, stelt zich als doel om vrouwen binnen hun eigen gemeenschap  in hun kracht te zetten zodat zijzelf en hun gezinnen betere economische vooruitzichten hebben. Momenteel zijn er twee vrouwengroepen actief in Sognaayili en in Mbanaayili.

Vrijwilligers/

Stagiaires

Momenteel zijn wij op zoek naar vrijwilligers of stagiaires die het leuk vinden om te helpen bij het opzetten van kleinschalige Moringa vrouwencoöperaties. Daarnaast hebben we alle hulp nodig bij het verder uitbreiden van het vrouwenprogramma Heart4Women. Voor meer info, stuur ons even een mailtje naar info@heart4ghana.com

Sponsor een vrouwen groep!

Ben je geïnteresseerd in het sponsoren van een vrouwengorep binnen een leefgemeenschap? De vrouwen worden als groep in hun kracht gezet d.m.v. educatie, training en pastorale zorg. Neem contact op met ons team in Ghana voor meer informatie.