Duurzaam   -   Inspirerend   -   Missionair

Vrouwen en meisjes in hun kracht zetten!

Heart4Ghana is bewogen met de positie van de vrouw binnen de Dagomba cultuur. Vrouwen en meisjes hebben het niet altijd makkelijk en hebben soms hulp nodig om in hun kracht te komen. In Europa zijn vrouwen gewend om eigen keuzes te maken in hun leven. In Noord Ghana is dat anders. Het gemeenschapsleven is daar een groot goed, wat min of meer inhoudt dat de gemeenschap waar je onderdeel van uitmaakt, beslist wat goed is voor de gemeenschap als geheel en dat heeft consequenties voor het individu. Daarbij speelt mee dat vrouwen niet alleen naar de dorpsoudsten moeten luisteren, maar ook naar hun echtgenoot. Wanneer een vrouw toch besluit om haar eigen weg te gaan, wordt ze buiten de gemeenschap gezet. Dit willen de meeste vrouwen niet riskeren, omdat zij dan niet meer in staat zijn zichzelf te onderhouden en mogelijk ook hun kinderen verliezen. De echtgenoot heeft namelijk bij wet de voogdij over de kinderen. De meeste vrouwen schikken zich in hun lot, maar er zijn ook vrouwen die dat niet meer willen of kunnen. Voor deze groep vrouwen zetten wij ons in door hen te bieden wat zij nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan. Dit zal voor iedere vrouw in iedere situatie anders zijn. Uitgangspunt is en blijft om de vrouwen wel zo lang mogelijk binnen hun eigen gemeenschap te ondersteunen.

Suhu Zangti Ghana's Heart4Women programs

De verschillende activiteiten gericht op deze kwetsbare groep vrouwen zijn ondergebracht in het Heart4Women programma. Momenteel zijn er twee vrouwengroepen actief in Sognaayili die een microkrediet ontvangen waarmee zij kleine handeltjes kunnen opstaten en/of uitbreiden.

Daarnaast is sinds begin 2021 het women trainingscentre actief in Gurugu waarbij vrouwen met een achterstand tot de maatschappij een vakopleiding kunnen volgen. Momenteel bieden we de opleiding weven aan. Daarbij is er specifiek aandacht voor vrouwen met een handicap.

Studenten zijn van hart welkom om het Heart4Women programma verder te helpen uitbreiden. Daarnaast zoeken wij specifief studenten die onderzoek zouden willen doen naar de impact van dit programma op de meisjes/vrouwen en nu positie binnen hun gemeenschap. En eventueel een verbeterplan hiervoor kunnen opstellen en dit omplementeren samen met de NGO Suhu Zangti Ghana.

Yaro's girls progams

YARO is een NGO gericht op de reproductive health van jonge meisjes en vrouwen in Northern Region van Ghana. Op regelmatige basis hebben zij stageplaatsen beschilbaar voor studenten Social Work, Pagadogie of Psychologie.

Voor wie?

Momenteel zijn wij op zoek naar vrijwilligers met een social maatschappelijke opleidingsachtergrond of studenten Social Work die het leuk vinden om te helpen bij het verder uitbouwen van het Heart4Women Trainingscentrum in Gurugu. Hierbij kun je denken aan:

- werving en seelctie van vrouwen met een handicap;

- contacten leggen met verschillende organisaties die zich bezig houden met de positie van de vrouw;

- Netwerk helpen opbouwen;

- sponsoracties opzetten voor individuele vrouwen;

- meedenken, beleid maken en implementeren van de Heart4Women cooperatie als verlengde van het Trainingscentrum.

Daarnaast zijn wij specifiek op zoek naar studenten die onderzoek willen doen naar de impact van het Heart4Women programma op de meisjes/vrouwen en hun positie binnen hun gemeenschap.


Wil jij graag stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij één van deze projecten? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of vraag de brochure aan.

Sponsor een vrouw!

Ben je geïnteresseerd in het sponsoren van een vrouw met een achterstand tot de maatschappij? Al voor €10,- per maand (max. 20 mnd.) maak je het mogelijk dat 1 vrouw de opleiding in het Trainingscentre kan gaan starten en afronden. Neem contact op met ons team in Ghana voor meer informatie.

Of wil je graag een eenmalige gift geven aan het Women Trainingscentre? Maak dan je gift over via onderstaande QR code: