Duurzaam   -   Inspirerend   -   Missionair

Gedragscode

Ter voorkoming van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag hebben wij als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit drie delen:

1. Algemene omgangs- en cultuurregels die gelden tijdens je verblijf

2. Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen/hulpbehoevenden én vrijwillige medewerkers

3. Omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de stichting wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger of stagiair(e) vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.


Zodra je solliciteert voor een positie als vrijwilliger of student krijg je de gedragscode toegestuurd per mail.