Duurzaam   -   Inspirerend   -   Missionair

Aanstellingsbeleid

Bij het selecteren van vrijwilligers en stagiaires hanteren wij transparante regels zodat voor zowel de sollicitant als de stichting duidelijk is wat er van elkaar verwacht wordt.

Wanneer een vrijwilliger of stagiair zich bij de stichting (online) aanmeldt, gaat de volgende procedure in werking:   

De sollicitant krijgt na aanmelding de volgende documenten per mail toegestuurd:

                Brochure vrijwilligerswerk/ stage lopen

                Officieel inschrijfformulier waarin uitgebreid naar de motivatie en de verwachtingen van de sollicitant gevraagd wordt

                Deelnemersverklaring + Gedragscode

Wanneer het bestuur het volledig ingevulde inschrijfformulier van de sollicitant terug heeft ontvangen, zal er een persoonlijk gesprek ingepland worden.

Het persoonlijk gesprek vindt plaats met een bestuurslid en/ of een medewerker van Suhu Zanagti Ghana. Dit zal middels een gesprek via video Skype zijn. Tijdens het gesprek zullen de persoonlijke competenties van de sollicitant besproken worden en zal er dieper ingegaan worden op de motivatie en reden voor het aangaan van vrijwilligerswerk of de fucntie van stagiair. Ook zal de sollicitant een duidelijk idee moeten hebben wat hij/zij op een duurzame manier op een project kan bijdragen.

De sollicitant neemt deel aan een informatiebijeenkomst waarbij meerdere vrijwilligers/studenten aanwezig zijn en waarbij er ruimte is voor het stellen van vragen en nadere kennismaking met de organisatie. Afhankelijk van het doel van de bijeenkomst (informatief/ voorbereidend) kan deze ook voorafgaand aan het sollicitatiegesprek plaatsvinden. Zodra de deelnemersverklaring en de gedragscode zijn ondertekend, zal er overgegaan worden tot plaatsing van de vrijwilliger/ stagiair op een project of werkplaats.

Wanneer vrijwilligers/stagiaires in Ghana geplaats worden, zal daarna het voorbereidingsproces van minimaal 3 maanden starten. Tijdens het voorbereidingsproces wordt verwacht dat de vrijwilliger/stagiair deelneemt aan de online training van stichting Muses. Deze training is verplicht!

De vrijwilligers / stagiaires zullen 3-4 introductiedagen met Nederlandse begeleiding in Ghana volgen. Daarna wordt overgegaan tot plaatsing van de vrijwilliger/stagiair op het project. In deze introductiedagen is ruimte voor het uitspreken van wederzijdse verwachtingen en het beschrijven van persoonlijke leerdoelen tijdens het verblijf van de vrijwilliger/ stagiair.