Duurzaam   -   Inspirerend   -   Missionair

Duurzaam (volun)toerisme

Duurzaam toerisme is een vorm van toerisme waarbij serieus rekening wordt gehouden met bescherming van de natuur, lokale cultuur en mensenrechten. Er zijn veel vormen van duurzaam toerisme waar het accent bij de ene organisatie meer ligt op natuurbescherming en bij de andere op het respecteren van lokale culturen en mensenrechten. Het TIES (The International Ecotourism Society) geeft als definitie “een verantwoordelijke vorm van reizen in natuurgebieden die het milieu geen schade toebrengt en het welzijn van de lokale bevolking bevordert”.

Heart4Ghana wil zich met haar activiteiten met name richten op het behoud van lokale culturen en bescherming van mensenrechten. We vinden kleinschaligheid belangrijk in het organiseren van duurzaam (volun)toerisme. Daarnaast vinden we het uitermate belangrijk dat kennis op basis van gelijkwaardheid gedeeld en niet eenzijdig opgelegd wordt. We vinden het logisch om gebruik te maken van de kennis en vaardigheden van de lokale gemeenschap zodat zij onze reizigers voor het leven zullen inspireren!


Criteria voor duurzaam (volun)toerisme

Heart4Ghana hanteert de volgende criteria voor verantwoord en duurzaam toerisme:        

  • Het leveren van een bijdrage aan de lokale economie en welvaart; stimuleren van lokale ondernemerschap bij toeristische activiteiten

  • Bijdragen leveren aan goed werkgeverschap; eerlijke salarissen, geen onderscheid in geloofsovertuiging en/of geslacht

  • Betrekken van lokale gemeenschappen en andere lokale betrokkenen bij besluitvorming over en beheer van toeristische activiteiten in hun gebied

  • Vermijden van uitbuiting; kwaliteit van leven van de lokale gemeenschappen beschermen

  • Respecteren van de culturele identiteit, tradities en cultuurhistorie van de lokale gemeenschappen; door gebruik te maken van lokale onderkomens voor bezoekers zoals gastgezinnen of lokale huisvesting; respect voor lokale klederdracht; respect voor lokale normen en waarden

  • Respecteren van de biologische rijkdom, flora, fauna en hun leefgebieden

  • Minimaliseren van de vervuiling van water en bodem; door zorgvuldige afvalscheiding en zuinig omgaan met schaarste van natuurlijke bronnen zoals water en hout

  • Kleinschaligheid; niet meer dan 2 vrijwilligers per project/dorp; excursies hebben maximaal 6 deelnemers; groepsreizen hebben maximaal 12 deelnemers