English

Heart4Ghana                                                                          info@heart4ghana.com    

Duurzaam   -   Inspirerend   -   Missionair                                                                                                                                    Bel of Whatsapp     +31 6 31247375

Missie

Onze missie is om een duurzame en verantwoorde ontwikkelingssamenwerking te bereiken in het noorden van Ghana. Vanuit een Christelijke levenshouding wordt een integere en intensieve samenwerking met lokale partners aangegaan en wordt gebruik gemaakt van lokale kennis en vaardigheden zodat een concrete bijdrage geleverd kan worden aan maatschappelijke, economische doelen en missionaire doelen.

Tevens wordt deze kennis en ervaring gedeeld met onze bezoekers om hen te inspireren deze kennis en ervaring toe te passen in hun eigen leven.

Visie

Om deze missie te bereiken worden (professionele) vrijwilligers ingezet ter ondersteuning in de projecten van lokale partners. Naast de inzet van vrijwilligers worden deze lokale maatschappelijke projecten financieel gesponsord zodat zij tot hun volle potentie kunnen groeien.  

Al onze activiteiten zijn erop gericht om kleine ondernemers in de regio te voorzien van werkgelegenheid. Daarnaast krijgen alle lokale werknemers in dienst van Heart4Ghana een eerlijk en marktconform salaris. Verder moedigen we onze bezoekers (vrijwilligers/stagiaires/reizigers) aan om te participeren aan de lokale en culturele gebruiken van de regio om zo een integrale en verantwoorde samenwerking te verkrijgen.