Duurzaam   -   Inspirerend   -   Missionair

Missie

Onze missie is om een duurzame en verantwoorde ontwikkelingssamenwerking te bereiken in het noorden van Ghana. Vanuit een Christelijke levenshouding wordt een integere en intensieve samenwerking met lokale partners aangegaan en wordt gebruik gemaakt van lokale kennis en vaardigheden zodat een concrete bijdrage geleverd kan worden aan maatschappelijke, economische doelen en missionaire doelen.

Tevens wordt deze kennis en ervaring gedeeld met onze bezoekers om hen te inspireren deze kennis en ervaring toe te passen in hun eigen leven.

Visie

Het is de bedoeling dat onze samenwerkingspartner NGO Suhu Zangti Ghana zo veel mogelijk financieel onafhanelijk is van Stichting Heart4Ghana. Zij genereren inkomen met verschillende activiteien, zoals stagebemiddeling, het fruit4kids prfogramma en de Heart4Women webshop. Dit zorgt ervoor dat de NGO haar projecten volledig zelf kan runnen en niet perse afhankelijk is van alleen giften en donaties. Giften en donaties komen volledig ten goede aan de verschillende vrouwen projecten van Suhu Zangti Ghana.

Al hun activiteiten zijn erop gericht om kleine ondernemers in de regio te voorzien van werkgelegenheid. Daarnaast krijgen alle lokale werknemers, die in dienst zijnvan Suhu Zangti Ghana, een eerlijk en marktconform salaris. Verder moedigen we onze bezoekers (vrijwilligers/stagiaires/reizigers) aan om te participeren aan de lokale en culturele gebruiken van de regio om zo een integrale en verantwoorde samenwerking te verkrijgen.