Duurzaam   -   Inspirerend   -   Missionair

Heart4Ghana Nederland

Heart4Ghana is een kleine stichting gevestigd in Nederland. Het bestuur in NL richt zich met name op het fondsenwerven en distribueren van deze fondsen naar onze samenwerkingspartner in Ghana. Onze ambassadeurs richten zich daarnaast vooral op de PR van deze activiteiten in Nederland.

Wij zijn overtuigd Christen, hebben een passie voor Ghana en willen vanuit onze christelijke identiteit deze passie uitdragen. Wij zijn zelf voor korte of langere tijd in Ghana geweest en zijn gepassioneerd geraakt door de cultuur en gebruiken van het land. Tijdens ons verblijf aldaar is ons hart bewogen geraakt en die bewogenheid willen we graag delen met jou en tegelijkertijd willen we onze passie inzetten om een duurzame bijdrage te leveren aan dit land en haar bevolking. Dit doen we op zo'n manier dat er geen afhankelijkheid gecreëerd wordt, maar door het aangaan van een duurzame samenwerking met lokale partners waardoor zij in hun kracht gezet worden.

Tegelijkertijd willen wij jou laten ervaren wat een rijke cultuur Ghana heeft en willen wij mensen inspireren om hun eigen leven te laten raken en mogelijk ook te laten veranderen door een bezoek te brengen aan dit land.

Om de kosten in Nederland zo laag mogelijk te houden, hebben wij geen kantoor, maar werken wij vanuit huis. Onze medewerkers werken op vrijwillige basis en verdienen geen salaris.


Bestuurslid - Penningmeester

Hallo, Ik ben Willeke Wisselink, sinds enkele jaren heb ik nauwe banden met Ghana. Bij één van mijn bezoeken aan Tamale heb ik Renalda en haar NGO ontmoet en hierdoor was ik zo geraakt, dat ik mij graag wilde inzetten voor deze NGO. Aangezien ik het meerendeel van mijn tijd in Nederland doorbreng, was het handiger om mij te verbinden aan Stichting Heart4Ghana. Hier vervul ik dan ook sinds 2020 de positie van penningmeester.


Bestuurslid - Secretaris

Hallo, Ik ben Aaltje Venema en ben voornamleijk verantwoordelijk voor het secretariaat van Stichting Heart4Ghana. Ik zorg ervoor dat de administratie achter de schermen op orde blijft.
Ambassadeur

Hey, ik ben Natascha de Goey in het dagelijks leven werkzaam als wijkverpleegkundige. Daarnaast zet ik me graag in voor mooie projecten en stichtingen zoals Stichting Heart4Ghana. Waarom? Omdat ieder mens door God geliefd en gewenst is en dus recht heeft op een menswaardig bestaan. Renalda en ik delen het verlangen om vanuit die gedachte vrouwen in Ghana te ondersteunen om zelfredzaam en onafhankelijk te worden. Waardoor eigenwaarde en zelfrespect kunnen groeien. Iedere vrouw doet er toe. Als single moeder en zakenvrouw in Ghana is zij in mijn ogen het perfecte rolmodel voor andere vrouwen. Daarom steun ik haar stichting van harte.

Contact